דברים מכה למעלה! 2

The Things are back and it's your job to blow them up! There are good things, bad things, heavy things, balloon things, bouncy things and even fire things in this excellent sequel. You can even make your own levels with an easy to use level editor and play a huge number of user created levels. Blowing Things Up has never been so much fun!

מקשים:{"fire": "space", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.