בסיס קריקט

Even though cricket is not played everywhere in the world, the game is getting popularity and becoming famous everywhere. Because it is really a cool game. If you care for addictive , fun and very challenging sport. Try cricket, its different, its awesome.

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.