חנית, קטאנה 2

In this sequel of "Spear and Katana", there is much more to do than killing your enemies with the sword. Through the variety of deadly quests taking place in a province of ancient Japan, you have to choose combined paths of samurai, ninja, bandit and warrior-monk, gradually improving your equipment to a masterpiece and your skills to perfection. Then you are ready to meet your fate in the final fight. Master the arts of swordplay, stealth and archery through the constant risk of death, to become legendary warrior!

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.