חייזרים נחטף בטי

Aliens have kidnapped your wife. Can you rescue her in this one-button platformer?

מקשים:{"SPACE": "jump", "fire": "na", "UP": "jump", "jump": "na", "movement": "na", "Left mouse button": "jump"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.