ספין הינשוף

In a land far away, Turny Owlג€™s nests have been stolen by the wicked Bat King! Guide Turny through Castle Dred to get them back. Avoid the bats and collect stars and new abilities along the way.

מקשים:{"A": "LEFT", "D": "RIGHT", "fire": "na", "jump": "na", "S": "DOWN", "W": "UP", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.