הגנה Pocalypse

מצביעים: 1
The Pocalypse Defense is a defense game based on The Pocalypse webcomic (http://www.thepocalypse.com). You control Joe, a seemingly normal young man... but with super powers! With your friends Bernie, Jess, and robot Harry, your job is to protect the survivors' colony of New Hammerston from hungry zombies, violent mutants, man-eating plant monsters, homicidal machines, and survivor-snatching vampires!

מקשים:{"A": "Cycle weapons", "1-9": "Cycle weapons", "D": "Cycle weapons", "Space": "Tornado Attack", "fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "wasd"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.