לוחם סיור 42

Fly a P51 Mustang or a Supermarine Spitfire fighter plane and destroy the German Luftwaffe with your three favorite wing-men! 18 distinctive missions to complete. Comprehensive upgrade shop. Unlock new missions or return to old favorites to upgrade further. Obtain ferocious levels of power as you weave a deadly dance of death in the skies!

מקשים:{"fire": "left_mouse", "P": "Pause", "jump": "na", "Space": "Fire", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.