הקומנדו בתקיפת על הטירה

המלחמה החלה וחיילים הקומנדו של האוייב מוכנים יותר מתמיד. הם רוצים לתקוף את הטירה שלכם ולהפוך אותה לבסיס שלהם. אתם צריכים למנוע זאת ע"י שמדת ההספקה שלהם, חיסול החיילים ופיצוץ כלי הנשק שלהם. לרשותכם כלי נשק שיתפרו ככל שתשיגו יותר ניקוד.

מקשים:עכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.