מת של לילה

You've been hiding in this little uninhabited house in the forest after your faithful Cadillac broke down on your way to Canada. Something seems to be moving behind the trees at night, some strange noises from beyond the grave come from the dark corners of the woods... Will you come back alive?

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.