משחק פלטפורמות

מצביעים: 1
Just try not die burned !! Stay alive!!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "LEFT": "Move Left", "RIGHT": "Move Right", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.