הפולשים טבלה

מצביעים: 1
פולשים מהחלל משחק מתמטיקה בו השחקן צריך לפתור משוואות לפני שהן פוגעות בתחתית המסך. המשחק מגיע בארבע רמות קושי שהולכות ועולת לפי ההתקדמות.. על מנת לתת את התשובה הנוכנה יש לסמן את השאלה עליה אתם עונים ולהקליד את התושבה הנכונה.

מקשים:מספרים במקלדת עכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.