עוד משחק זומבי

מצביעים: 3
Protect villagers from gruesome Zombies

מקשים:{"Q": "Switch Weapon", "P": "Pause/Options ", "jump": "na", "fire": "left_mouse", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.