שטח

מצביעים: 1
Space out comes back with great new features: Better graphics Start back in the latest level you reach Translation in 3 languages Listen the music in the option mode Navigate across space tunnels and return to your planet This game reached the 14th rank in flash game creation contest 2008 from codes-sources/Adobe France

מקשים:{"fire": "na", "jump": "space", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.