תלבושות לידה

מצביעים: 7
Pregnant ladies like to look fashionable just like non pregnant ladies. Help this lady choose the best outfit possible, she will be proud to show off her belly so make sure you choose an outfit that accents it. Take your time and choose your clothing items just right and you will come up with and awesome outfit for a great day out.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.