דחוף droid

Control and build your own push droid and battle through fourteen levels by defeating enemy droids within the arena, donג€™t forget to pot in your enemy parts in return for new upgrades and money. How much cash will you manage to collect and escape with?

מקשים:{"A": "move left", "D": "move right", "fire": "na", "jump": "na", "S": "move down", "W": "move up", "movement": "wasd"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.