הטרנדיות הגיעה למשרד

אופנה במשרד זה חשוב ביותר, כאן תישתמשו בכישורי האופנה שלכן על מנת לעצב את הלבוש של העובדת החדשה במשרד. חשוב שהיא תהיה לבושה בצורה אופנתית, צעירה ומתאימה לרוח המשרד.

מקשים:שימוש בעכבר

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.