התאמת ליל כל הקדושים

It's Halloween and all manner of ghosts and ghouls are gathering to overrun the town. Quickly match the monsters up and keep them from reaching the cemetary gates and flooding out. Make multiple matches in a row for bonus points. A combination of match games and tetris.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.