עוגת חתונה

מצביעים: 3
A wedding cake is a must in a western wedding. Every time you go to a wedding you focus more on the happy couple and their special wedding cake. Of course the cake has to go along with the theme of the wedding. Today you have your opportunity to make a delicious wedding cake for your two best friends. Their wedding is tomorrow and you don`t have much time to prepare it. Hurry up and make the most amazing wedding cake ever!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.