שף דיינר

מצביעים: 3
Your diner is ready to open for business now. and it is time to make all people know you, that you are a great chef, also make some cash!! There are so much kind of food that people will order it. your task is, you have to make them pleased in your cuisine (by completing the amount of target in each level). so that you can continue your diner gets popular.

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "Left mouse click": "Actions", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.