קרב מטורף

Crazy Fighter is an action game, it offers 24 levels of insane non-stop action, you are the pilot of crazy fighter aircraft, you must go through all levels destroying everything and stay alive.

מקשים:{"Left Arrow": "Fly left", "Space": "Fire", "fire": "space", "Right arrow": "Fly right", "Down arrow": "Fly down", "jump": "na", "Up arrow": "Fly up", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.