גן בניצחונם של Gnome

Bah humbug! Santa's elves are coming to deliver presents to your house. Stop them reaching the chimney! Swing your garden gnome around on a bungee cord to smash Santa's helpers out of the sky and toss explosive bricks to cause even more mayhem. Airstrikes, minigames, magic cats and a plethora of hidden features await in this bonkers brick-em-up!

מקשים:{"fire": "space", "jump": "na", "movement": "right_left"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.