החזירים בקרח

36 levels of Ice-skating madness. Play on your phone or PC. Complete all figure skating routines and become the Ice skating master. The routines are completed by collecting gems and orbs. Some routines have to be completed in a predefined time that starts counting down as soon as you start the routine. As you progress new obstacles and bonuses become available. There is also a bonus mode that is unlocked after you reach level 18.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "space", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.