כוכב ים. באסטר בועות

Little starfish's big travel under the sea, full of dangers and mysteries. Get as high as you can, boosting with air bubbles, snatching bonus items, evading other fishes. For the brave ones who get five seashells, bonus stage "Fish Ride" will be available!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "left_mouse", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.