המחבל השני כנפי

מצביעים: 1
In Biplane Bomber II, you start of with a biplane, mounted with a puny caliber gun and a handful of bombs. As you fight your way through the levels in different landscapes and environments you gain points which can be used to purchase any of the 13 upgrades - such as a fast firing, high caliber gun or a plane with a rear gunner sitting behind you. All sound effects are purchased from soundrangers.com.

מקשים:{"C": "Guns", "B": "Bombs", "fire": "na", "jump": "na", "V": "Flip", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.