סוחר פנינה

Objective: Due to several bad business ventures the bank has given you an ultimatum. Repay your debt of $10.000 dollars within 20 days or we'll take your house. Luckily your expertise in gemstones should help you raise the money and perhaps a surplus. Good luck!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.