3 נטוש

מצביעים: 1
Abandoned 3 is a new point and click adventure game from Melting-Mindz. You were told to never come to this abandoned place alone. Now something is keeping you from leaving. Find items and clues to help escape the dark abandoned place. Good luck and have fun!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.