זד רדיו

מצביעים: 1
Protect your radio transmitter from a zombie apocalypse! You and your friends are stuck in a small town and your supplies running out. The radio transmitter on the roof of your building is your only hope for salvation, but it is still silent. The zombies outside seem to be attracted to the signalג€¦ use all your firepower to stop them! Buy and upgrade new weapons and level up seven skills (three skills for your A.I. controlled comrades).

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "up", "movement": "wasd"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.