שמור את החיות עם טאמאן

This is a game where a brazilian animal (Tamandua) must save 7 other animals in a forest. Taman(the main character) must collect 7 gold keys and open the 7 cages. Beware with the enemies that try to catch Taman.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.