הפעל את הכפפה

מצביעים: 1
Sprint through varied and crazy death-traps as you make your way through the perilous gauntlet. Only those with the quickest wit and craftiest skill will survive! Development by Austin Yarger.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "up", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.