צבען גרב

מצביעים: 1
Can you change all the socks to the same color? Click on a dye color below the pile of socks to change the top left sock - and all similar adjacent socks - to a new color. You have 25 moves to dye the entire pile the same color. It starts out easy, but becomes more and more difficult!

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.