מעבר מהיר

You will need quick reactions if you wish to successfully activate the platforms and get your ball to the target. Activate platforms snappily and in succsession to ready them for your ball to bounce and collide with the collectable stars. Watch out for super bouncy red plaforms as they can send your ball faster than normal.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.