אבני חן מוסתרים: פאזל חדרים

This game is a mix of hidden object and escape game, in order to open door and escape you need to find 30 hidden gemstones. Game contains 10 rooms, each room contains 3 gems, some of the rooms contains puzzles that you need to solve in order to get gemstone or object, this game is timed and you have 300 seconds to finish it or it will end. Try to find all gemstones as fast as you can in order to finish game and receive better score! Good Luck!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.