בינגו שולחן מתמטי

מצביעים: 4
גירסה חשבונאית לבינגו שולחן הישן והטוב...  

מקשים:עכבר לירות את הכדור, חץ ימין וחץ שמאל הקפצת הכדור. 

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.