מגדל BTG ההגנה

BTG Tower Defence is the latest and greatest Tower Defence game. Use special towers to shoot your enemies before they reach their goal. BTG Tower Defence is unique in the fact that you'll be able to enter tournaments anywhere from a few people to 10's of thousands of people. May the best geek win!

מקשים:{"1": "Build the first tower", "fire": "left_mouse", "s": "Build the first tower", "jump": "na", "3": "Build the first tower", "2": "Build the first tower", "5": "Build the first tower", "4": "Build the first tower", "u": "Build the first tower", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.