המשלח אוויר

מצביעים: 1
Air Transporter is an helicopter simulator game. Control a high-power helicopter, handling all sorts of cargo as you go from one level to another. Build towers, quench (or start) fires, battle against tanks at wartime, and much more. First levels feature detailled tutorials.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.