טלפון נייד של מאניה רכבת

The object of the game is to complete 15 levels by building a railroad between two stations. Each level has a required number of track parts that have to be used within a time frame. Building a railroad longer than the required minimum provides extra points. If the player manages to reach the end station, bonus points are received. Available track parts are selected randomly so the player has to plan where to position them.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.