קקופוניה

מצביעים: 1
Cacophony is a steampunk game in which the player must defend Great Britain from the invasion of the Confederate States of America, with an emphasis on quick action and team-based combat.

מקשים:{"fire": "shift", "jump": "na", "Enter": "Fire", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.