זמן

TimeZone is a standard shooter with a twist: the ability to manipulate time! Draw different colored "TimeZones" to slow down enemies, making them easier to destroy! Play through three different game modes, each with their own leaderboard and the ability to connect to your social networks so you can challenge your friends!

מקשים:{"Q": "Draw Red Zone", "E": "Draw Blue Zone", "fire": "left_mouse", "jump": "na", "P": "Pause", "movement": "wasd"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.