ריצה 2 לא נמצא

מצביעים: 3
At the previous actions, your friend, Tony, was killed by Mr. Ernezto, boss of mafia, that you just killed him. you are on the way to go home now, but you remember that Tony has sent you a disc, contain a recorder of Mr. Ernezto's illegal tradings. so you want to see it before you give it to the police, but you have no computer, you can ask an assistance to Leroy, one of a good programmer that you've known. finish all objectives and stay alive!

מקשים:{"Left mouse click": "Shoot", "fire": "left_mouse", "jump": "na", "1, 2, 3, 4, 5, 6": "Select a gun", "W, A, S, D/Arrow keys": "Steer/move around", "Spacebar": "Brake", "movement": "wasd"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.