תותח ישן

מצביעים: 2
Use this rusty old cannon to destroy all the wobbly and unstable castles. Only 3 shots in each level and you have to take down the right amount and correct building blocks. Discover how its done while playing. Can you complete all 18 levels?

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.