חיפוש עמוק

מצביעים: 1
In the near future humans have begun to study deeper parts of Earth. They have discovered large spaces, made by unknown creatures. In order to make a complete research a new underground ship was made. So start your deep search and get new information. Control your underground ship, collect items and try to explore all levels.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.