האסמבלר נייד 2

Assembler optimized for mobile devices. Intellectually challenges players with new puzzling levels and an entire new gameplay mechanic -- gravity changing. This game runs great on Android 2.2 smartphones, but is also playable on a computer. Note that it requires a minimum flash player version of 10.1.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.