המורשת

The letter that changed your life out of the blue appeared in your mailbox one day, on a very respectable lawyer's letterhead. It tells you that you've inherited a very large house in a swanky neighborhood, along with a huge sum of cash, and all you have to do is say "yes". Don't you want to know more about the Legacy, and about your mysterious benefactor? And why shouldn't you be curious? After all, there's nothing to be afraid of. Right?

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.