חניה מלכים

You are the parking king! Park your vehicle through 6 realistic levels, and keep your crown. Submit your score at the end and become the true king of the leaderboards!

מקשים:{"fire": "space", "jump": "na", "movement": "wasd"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.