בן אלמוות מטורף-הגביע

Your target is to collect the grails scattered in the underground world. When all grails are collected, you have access to next mission. During the collection, please take special careful to bats, death, etc, and be careful not to be crushed by chest. Try to use chest to block or kill enemies. Use the arrow key to control!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.