מלחמת בועה של פיראט

Shoot the bubbles as many as possible before the bubbles are close to your boat.You must reach the required scores to play the next levels.You could see the right red lines.When it fill the purple water,You could play the next level game. Now play the most interested pirate bubble war puzzle game from igirlgames.com.Enjoy it!

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "movement": "na"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.