קרב קטלני של הכביש

מצביעים: 1
In the middle of a war, your defensive position has been overrun by the enemy. You must get away before the enemy start mopping-up. Engage yourself in a deadly road battle and shoot your way out of danger!

מקשים:{"fire": "left_mouse", "jump": "na", "movement": "wasd"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.