הרפתקה של דג Gobby

This game is about little fish, that wants to become big and strong and donג€™t allow wronged again. In the game you control a fish, which becomes stronger at throughout the game. There is an 7 game improvement, 4 of mobility and damage, 3 give a special abilities.

מקשים:{"fire": "na", "jump": "na", "m": "Mute sounds", "movement": "mouse"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.