סאב תנאי

IS THE WINDOW STRETCHED? Play it over here: http://www.robocaptain.com/games/flash-games/sub-zero-condition/ Sub Zero Conditions is a top view action game. You play Jason, a guy who wakes up in a nightmare and do not remember how he got there. You have to find a way out of the city, but stumble over numerous obstacles on your way. Blast your way through 7 levels, 2 bosses and 7 weapons in this Action/"Horror" game

מקשים:{"1,2,3,4,5,6": "Change weapons", "fire": "left_mouse", "jump": "na", "Space": "Advance dialog ", "movement": "wasd"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.