פות חלל עמוק

The space pussy has to defend the humans of dangerous asteroids. Shoot the asteroids to tiny pieces. Try also to kill the evil Cat head in the sky. Also, there's a SECRET in wave 5 and 10. Why don't you try and get there. It's a really cool secret, promise.

מקשים:{"fire": "space", "jump": "na", "Ctrl": "Shield", "movement": "arrow"}

הוסיפו תגובה

שם: איימל:

בבקשה מלאו את הפרטים החסרים

התגובה הינה באחריות כותבי התגובה בלבד. האתר שומר לעצמו את הזכות להסיר תגובות בהתאם לשיקול דעת העורכים. יאושרו רק תגובות אינפורמטיביות ומנומקות בלבד.